61166, Україна, м. Харків

пр. Науки, 14

гол. корпус, каб. 372

(057) 702-16-46

career_center@nure.ua

yarmarka.kture@gmail.com

Практика бакалаврів

 

 

Виробнича практика (2,3,4 курс)

Шаблон наказу на практику 2 курс (xsl) (бланк наказу отримувати в канцелярії)

Шаблон наказу на практику 3 курс (xsl) (бланк наказу отримувати в канцелярії)

Шаблон наказу на практику 4 курс (xsl) (бланк наказу отримувати в канцелярії)

Бланк звіту керівників практики кафедри 

Практика бакалаврів 2022/2023

 
Курс Факультети (спеціальності) Дата

 

 

 

IIу

АКТ (ВСАу, ТРРЗВСу)

10.06.24-29.06.24
(3 тиж, виробнича)

ЕЛБІ (БІБМІу, ЕЕПСу, МНТМНу, МТІОЛСу)

12.02.24-02.03.24
(3 тиж, виробнича)

ІК (ІКІМБу, ІСТу, КУІБу, ТРІМІу, ЯПППЗу)

12.02.24-02.03.24
(3 тиж, виробнича)

ІРТЗІ (ЕСТМу, ІРТу, ІТІРу, КСТЗІу, МІу)

10.06.24-29.06.24
(3 тиж, виробнича)

КІУ (КБІКСу, КІУКІу)

20.05.24-08.06.24
(3 тиж, виробнича)

КН (ВПВПСу)

10.06.24-29.06.24
(3 тиж, виробнича)

 

 

III

АКТ (ВСА, ТРРЗВС)

10.06.24-29.06.24
(3 тиж, виробнича)

ЕЛБІ (БІБМІ, ЕЕПС, МНТМН, МТІОЛС)

12.02.24-02.03.24
(3 тиж, виробнича)

ІК (КУІБ, ТРІКІ, ТРІМІ, ТРТК, ЯПППЗ)

12.02.24-02.03.24
(3 тиж, виробнича)

ІРТЗІ (ЕСТМ, ІТІР, КСТЗІ, МІ, ТРРТ)

10.06.24-29.06.24
(3 тиж, виробнича)

ІТМ (ППМ, СТСА)

12.02.24-02.03.24
(3 тиж, виробнича)

КІУ (КБІКС, КІУКІ)

20.05.24-08.06.24
(3 тиж, виробнича)

КН (ВПВПС)

10.06.24-29.06.24
(3 тиж, виробнича)

 

 

IIIу

АКТ (АКТАКІТу, АКТСІу)

08.04.24-27.04.24
(3 тиж, виробнича)

29.04.24-18.05.24
(3 тиж, передатестаційна)

АКТ (ВСАу)

29.04.24-18.05.24
(3 тиж, передатестаційна)

АКТ (ТРРЗВСу)

29.04.24-18.05.24
(3 тиж, передатестаційна)

ЕЛБІ (БІБМІу, ЕЕПСу, МНТМНу, МТІОЛСу)

06.05.24-25.05.24
(3 тиж, передатестаційна)

ІК (КУІБу, ТРІКІу, ТРІМІу, ЯПППЗу)

06.05.24-25.05.24
(3 тиж, передатестаційна)

ІРТЗІ (ЕСТМу, ІТІРу, КСТЗІу, МІу, ТРРТу)

06.05.24-25.05.24
(3 тиж, передатестаційна)

КІУ (КБІКСу, КІУКІу)

06.05.24-25.05.24
(3 тиж, передатестаційна)

КН (ВПВПСу)

29.04.24-18.05.24
(3 тиж, передатестаційна)

КН (КНТу)

08.04.24-18.05.24
(6 тиж, передатестаційна)

 

 

IV

 

АКТ (АКТАКІТ, АКТСІ)

22.04.24-11.05.24
(3 тиж, виробнича)

13.05.24-01.06.24
(3 тиж, передатестаційна)

АКТ (ВСА)

29.04.24-18.05.24
(3 тиж, передатестаційна)

АКТ (ТРІТЗР, ТРРЗВС)

29.04.24-18.05.24
(3 тиж, передатестаційна)

ЕЛБІ (БІБМІ, ЕЕПС, МНТМН, МТІОЛС)

06.05.24-25.05.24
(3 тиж, передатестаційна)

ІК (КУІБ, МТТЕ, ТРІКІ,ТРІМІ,ТРТК)

06.05.24-25.05.24
(3 тиж, передатестаційна)

ІРТЗІ (ЕСТМ, ІТІР, КСТЗІ, МІ, ТРРТ)

06.05.24-25.05.24
(3 тиж, передатестаційна)

ІТМ (ППМ, СТСА)

29.04.24-18.05.24
(3 тиж, передатестаційна)

ІТМ (ЕЕК)

29.04.24-18.05.24
(3 тиж, передатестаційна)

ІТМ (ІТІНФ)

08.04.24-18.05.24
(6 тиж, передатестаційна)

КІУ (КБІКС, КІУКІ)

06.05.24-25.05.24
(3 тиж, передатестаційна)

КН (ІТШІ, ІТУ, КНТ, ПЗПІ)

08.04.24-18.05.24
(6 тиж, передатестаційна)

КН (ВПВПС)

29.04.24-18.05.24
(3 тиж, передатестаційна)

Необхідні документи для проходження практики бакалаврів:

Всі студенти 3-го, 4-го курсів, які бажають проходити практику на індивідуальних місцях, відмінних від баз практики кафедри, повинні укласти двосторонній договір.

Завантажити необхідні документи тут:

  • Щоденник практики (pdf)
  • Бланк договору на проведення практики ( pdf )
  • Акт обстеження робочого місця (pdf)

 

Опис заповнення документів:

Договір на проведення практики студентів заповнюэться в двох екземплярах спільно з актом обстеження готовності робочих місць.
У договорі (пункт 1.1) база практики вказує номер і назву спеціальності, курс, вид практики, кількість студентів і терміни практики.
Якщо практику проходитиме один студент, то в колонці номер і назва спеціальності уточнюється його ПІБ.

 

Додатковими умовами (пункт 1.9) є:

 - електронна адреса підприємства;

- іногородні студенти, які бажають пройти практику (поза м. Харков) за постійним місцем проживання, обов'язково повинні вказати, що витрати пов'язані з практикою, в тому числі добові та проїзні, підприємство бере на себе;
- місце мешкання студента.

У третьому пункті вказується адреса підприємства.

В акті перераховується склад комісії, дата проведення обстеження безпеки робочих місць студентів і підсумки обстеження. Висновком комісії є відповідність робочих місць вимогам з охорони праці.

 

Наші спонсори та партнери