61166, Україна, м. Харків

пр. Науки, 14

гол. корпус, каб. 372

(057) 702-16-46

career_center@nure.ua

yarmarka.kture@gmail.com

facebook.com/groups/career.nure

t.me/career_nure

Практика бакалаврів

 

 

Виробнича практика (2,3,4 курс)

Заявка на потрібну кількість місць практики  в 2019/2020 навч. році 

Шаблон наказу на практику 2 курс (xsl) (бланк наказу отримувати в канцелярії) оформлення наказу

Шаблон наказу на практику 3 курс (xsl) (бланк наказу отримувати в канцелярії) оформлення наказу

Шаблон наказу на практику 4 курс (xsl) (бланк наказу отримувати в канцелярії) оформлення наказу

Бланк звіту керівників практики кафедри 

Угоди з  базами практик

 

Практика бакалаврів 2019/2020

Курс

Факультети (специальності)

Дата

 

 

 

II

 

 

ІТМ (ЕЕК)

17.02.20 – 07.03.20

(3 нед., навчальна)

IIу

АКТ (ТРІТЗРу, ТРРЗВСу, ВСАу)

08.06.20 – 27.06.20

(3 нед., виробнича)

ІРТЗІ (ТРРТу, КСТЗІу),  КН (ВПВПСу)

08.06.20 – 27.06.20

(3 нед.,  виробнича)

ЕЛБІ (МТОТу, БІБМІу, ЕЕПСу, МНТМНу)

17.02.20 – 07.03.20 

(3 нед.,  виробнича)

ІК (МТТЕу,  КУІБу ТРТКу, ТРІМІу)

17.02.20 – 07.03.20

(3 нед., виробнича)

ІРТЗІ (ЕСТМу)

08.06.20 – 27.06.20

(3 нед.,  виробнича)

III

КН (ПЗПІ),  КІУ (КІУКІ,  КБІКС)

18.05.20 – 06.06.20

(3 нед., виробнича)

КН (ВПВПС)

08.06.20 – 27.06.20

(3 нед.,  виробнича)

ІРТЗІ (КСТЗІ, ІТІР, ЕСТМ, ТРРТ)

08.06.20 – 27.06.20

(3 нед., виробнича)

АКТ (ТРРЕА, ВСА)

08.06.20 – 27.06.20

(3 нед.,  виробнича)

ЕЛБІ (МТОТ, БІБМІ, ЕЕПС, МНТМН)

17.02.20 – 07.03.20

(3 нед.,  виробнича)

ІТМ (ЕЕК, КРП, ППМ, СТСА)

17.02.20 – 07.03.20

(3 нед.,  виробнича)

ІК (ТРТК, ТРІКІ, ТРІМІ, КУІБ, МТТЕ)

17.02.20 – 07.03.20

(3 нед.,  виробнича)

IIIу

ІРТЗІ (ЕСТМу, ІКТу ), КІУ (КІУКІу)

27.04.20 – 16.05.20

(3 нед.,  передатест.)

ІК (МТМІВТу, ТРТКу, КУІБу)

27.04.20 – 16.05.20

(3 нед.,  передатест.)

ЕЛБІ (МТОТу, БІБМІу, ЕЕПСу)

11.05.20 – 30.05.20

 (3 нед., передатест.)

АКТ (ТРРЕАу)

04.05.20 – 23.05.20

(3 нед., передатест.)

АКТ (АКТСІу)

11.05.20 – 30.05.20

(3 нед., передатест.)

КН (ВПВПСу)

18.05.20 – 06.06.20

(3 нед., передатест.)

КН (ІТКНу)

13.04.20 – 23.05.20

(6 нед., передатест.)

АКТ (АКТАКІТу)

20.04.20 – 09.05.20

(3 нед., виробнича)

11.05.20 – 30.05.20

(3 нед., передатест.)

IV

 

КН (ПЗПІ)

20.04.20 – 16.05.20

(4 нед., передатест.)

КІУ (КБІКС, КІУКІ), ІК (ТРТК,КУІБ)

27.04.20 – 16.05.20

(3 нед., передатест.)

ЕЛБІ (МНТМН)

27.04.20 – 16.05.20

(3 нед., передатест.)

АКТ (ТРРЕА)

04.05.20 – 23.05.20

(3 нед., передатест.)

АКТ (АКТСІ)

11.05.20 – 30.05.20

(3 нед., передатест.)

ЕЛБІ (БІБМІ, МТОТ, ЕЕПС)

11.05.20 – 30.05.20

(3 нед., передатест.)

ІТМ (ІТІНФ, ППМ, СТСА)

04.05.20 – 23.05.20

(3 нед., передатест.)

АКТ (АКТАКІТ)

20.04.20 – 09.05.20

(3 нед., виробнича)

11.05.20 – 30.05.20

(3 нед., передатест.)

КН (ІТКН)

13.04.20 – 23.05.20

(6 нед., передатест.)

ІТМ (ЕЕК), КН (ВПВС)

18.05.20 – 06.06.20

(3 нед., передатест.)

Необхідні документи для проходження практики бакалаврів:

Всі студенти 3-го, 4-го курсів, які бажають проходити практику на індивідуальних місцях, відмінних від баз практики кафедри, повинні укласти двосторонній договір.

Завантажити необхідні документи тут:

  • Щоденник практики (pdf)
  • Бланк договору на проведення практики ( pdf )
  • Акт обстеження робочого місця (pdf)

 

Опис заповнення документів:

Договір на проведення практики студентів заповнюэться в двох екземплярах спільно з актом обстеження готовності робочих місць.
У договорі (пункт 1.1) база практики вказує номер і назву спеціальності, курс, вид практики, кількість студентів і терміни практики.
Якщо практику проходитиме один студент, то в колонці номер і назва спеціальності уточнюється його ПІБ.

 

Додатковими умовами (пункт 1.9) є:

 - електронна адреса підприємства;

- іногородні студенти, які бажають пройти практику (поза м. Харков) за постійним місцем проживання, обов'язково повинні вказати, що витрати пов'язані з практикою, в тому числі добові та проїзні, підприємство бере на себе;
- місце мешкання студента.

У третьому пункті вказується адреса підприємства.

В акті перераховується склад комісії, дата проведення обстеження безпеки робочих місць студентів і підсумки обстеження. Висновком комісії є відповідність робочих місць вимогам з охорони праці.

 

Наші партнери