61166, Україна, м. Харків

пр. Науки, 14

гол. корпус, каб. 372

(057) 702-16-46

career_center@nure.ua

yarmarka.kture@gmail.com

facebook.com/groups/career.nure

t.me/career_nure

Практика бакалаврів

 

 

Виробнича практика (2,3,4 курс)

Заявка на потрібну кількість місць практики  в навчальному році 

Шаблон наказу на практику 2 курс (xsl) (бланк наказу отримувати в канцелярії) оформлення наказу

Шаблон наказу на практику 3 курс (xsl) (бланк наказу отримувати в канцелярії) оформлення наказу

Шаблон наказу на практику 4 курс (xsl) (бланк наказу отримувати в канцелярії) оформлення наказу

Бланк звіту керівників практики кафедри 

Угоди з базами практик

Практика бакалаврів 2021/2022

 
Курс Факультети (спеціальності) Дата

II

ІТМ (ЕЕК)

14.02.22 – 05.03.22

(3 нед., навчальна)

IIу

АКТ (ВСАу, ТРІТЗРу, ТРРЗВСу)

13.06.22 – 02.07.22

(3 нед., виробнича)

ЕЛБІ (ЕЕПСу, МНТМНу)

14.02.22 – 05.03.22

(3 нед., виробнича)

ЕЛБІ (МТІОЛСу)

13.06.22 – 02.07.22 

(3 нед.,  виробнича)

ІК (КУІБу, МТТЕу, ТРІКІу, ТРІМІу)

14.02.22 – 05.03.22 

(3 нед.,  виробнича)

 

 

КІУ (КБІКСу, КІУКІу)

20.06.22 – 09.07.22

(3 нед.,  виробнича)

 

 

III

АКТ (ВСА, ТРІТЗР)

13.06.22 – 02.07.22

(3 нед.,  виробнича)

ЕЛБІ (ЕЕПС, МНТМН)

14.02.22 – 05.03.22

(3 нед.,  виробнича)

ЕЛБІ (МТІОЛС)

13.06.22 02.07.22 

(3 нед.,  виробнича)

ІК (КУІБ, МТТЕ, ТРІКІ, ТРІМІ, ТРТК)

14.02.22 – 05.03.22 

(3 нед.,  виробнича)

 

 

ІТМ (ЕЕК, ППМ, СТСА)

14.02.22 – 05.03.22

(3 нед.,  виробнича)

КІУ (КБІКС, КІУКІ)

20.06.22 – 09.07.22

(3 нед.,  виробнича)

 

 

IIIу

АКТ (АКТАКІТу, АКТСІу)

25.04.22 – 14.05.22

(3 нед., виробнича)

16.05.22 – 04.06.22

(3 нед., передатест.)

АКТ (ВСАу, ТРІТЗРу, ТРРЗВСу)

09.05.22 – 28.05.22

(3 нед.,  передатест.)

ЕЛБІ (БІБМІу, ЕЕПСу, МТОТу)

16.05.22 – 04.06.22

 (3 нед., передатест.)

ЕЛБІ (МНТМНу)

16.05.22 – 04.06.22

(3 нед., передатест.)

ІК (ТРІКІу, ТРІМІу)

09.05.22 – 28.05.22

(3 нед., передатест.)

ІК (КУІБу, МТТЕу)

09.05.22 – 28.05.22

(3 нед., передатест.)

ІРТЗІ (ТРРТу)

23.05.22 – 11.06.22

(3 нед., передатест.)

ІРТЗІ (ЕСТМу, ІТІРу, КСТЗІу, МІу)

16.05.22 – 04.06.22

(3 нед., передатест.)

КІУ (КБІКСу, КІУКІу)

02.05.22 – 21.05.22

(3 нед., передатест.)

КН (ВПВПСу)

02.05.22 – 21.05.22

(3 нед.,  виробнича)

КН (ІТКНу)

02.05.22 – 11.06.22

(6 нед., передатест.)

IV

 

АКТ (АКТАКІТ, АКТСІ)

25.04.22 – 14.05.22

(3 нед., виробнича)

16.05.22 – 04.06.22

(3 нед., передатест.)

АКТ (ВСА, ТРІТЗР)

09.05.22 – 28.05.22

(3 нед., передатест.)

ЕЛБІ (БІБМІ, ЕЕПС, МТОТ)

16.05.22 – 04.06.22

(3 нед., передатест.)

ЕЛБІ (МНТМН)

16.05.22 – 04.06.22

(3 нед., передатест.)

ІК (ТРІКІ,ТРІМІ,ТРТК)

09.05.22 – 28.05.22

(3 нед., передатест.)

ІК (КУІБ, МТТЕ)

09.05.22 – 28.05.22

(3 нед., передатест.)

ІРТЗІ (ЕСТМ, ІВДЕ, ТРРТ)

23.05.22 – 11.06.22

(3 нед., передатест.)

ІРТЗІ (ІСМ, ІСТ, ІТІР, КСТЗІ)

16.05.22 – 04.06.22

(3 нед., передатест.)

ІТМ (ППМ, СТСА)

25.04.22 – 14.05.22

(3 нед., передатест.)

ІТМ (ЕЕК)

23.05.22 – 11.06.22

(3 нед., передатест.)

ІТМ (ІТІНФ)

18.04.22 – 28.05.22

(6 нед., передатест.)

КІУ (КБІКС, КІУКІ)

02.05.22 – 21.05.22

(3 нед., передатест.)

КН (ІТКН, ІТШІ)

02.05.22 – 11.06.22

(6 нед., передатест.)

КН (ВПВПС)

02.05.22 – 21.05.22

(3 нед., передатест.)

КН (ПЗПІ)

16.05.22 – 04.06.22

(3 нед., передатест.)

Необхідні документи для проходження практики бакалаврів:

Всі студенти 3-го, 4-го курсів, які бажають проходити практику на індивідуальних місцях, відмінних від баз практики кафедри, повинні укласти двосторонній договір.

Завантажити необхідні документи тут:

  • Щоденник практики (pdf)
  • Бланк договору на проведення практики ( pdf )
  • Акт обстеження робочого місця (pdf)

 

Опис заповнення документів:

Договір на проведення практики студентів заповнюэться в двох екземплярах спільно з актом обстеження готовності робочих місць.
У договорі (пункт 1.1) база практики вказує номер і назву спеціальності, курс, вид практики, кількість студентів і терміни практики.
Якщо практику проходитиме один студент, то в колонці номер і назва спеціальності уточнюється його ПІБ.

 

Додатковими умовами (пункт 1.9) є:

 - електронна адреса підприємства;

- іногородні студенти, які бажають пройти практику (поза м. Харков) за постійним місцем проживання, обов'язково повинні вказати, що витрати пов'язані з практикою, в тому числі добові та проїзні, підприємство бере на себе;
- місце мешкання студента.

У третьому пункті вказується адреса підприємства.

В акті перераховується склад комісії, дата проведення обстеження безпеки робочих місць студентів і підсумки обстеження. Висновком комісії є відповідність робочих місць вимогам з охорони праці.

 

Наші партнери